5 aug. 2014

Solicitare de ofertă pentru serviciile unui trainer
  
Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită serviciile unui  trainer pentru desfășurarea Training-ului pentru liderii de mini proiecte (Activitatea 4.2) care va avea loc pe data de 10.09 - 12.09.2014 la Chișinău unde vor participa 5 tineri din Chișinău și 5 de la Iași. Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”.

Serviciile trainerului sunt solicitate pentru data de 10 și 11 septembrie (total 8 ore). Subiectele abordate în cadrul training-ului vor fi: Roluri si responsabilitățile unui lider – planificare, delegare, control, evaluare. Cooperare/lucru în echipă, motivarea echipei.

Trainerii interesați vor expedia până la data de 25 august, 2014 CV-ul ce va include experiența relevantă pentru desfășurarea trainingului și oferta financiară la adresa de mail:  ngo.ssccf@gmail.com


Pentru mai multe detalii contactați-ne la:
Tel.: 069236271, 022 24 83 93

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.
SOLICITARE OFERTĂ SERVICII DE CAZARE, ALIMENTARE

1.      Proiect: „Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”.
2.      Aplicant:  Fundaţia COTE
3.     Partener (implementator în Republica Moldova) :    Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.    Finanţator: Uniunea Europeană – prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.
5.  Linie Buget: 5.7.4 Training pentru liderii mini -proiectelor în Chișinău

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră, în vederea derulării achiziţiei pentru Servicii de cazare, alimentare care trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

·     Serviciile de cazare în camere single (2 camere) și double (3 camere) cu mic dejun inclus pentru 2 nopți,
·      Închirierea unei săli de conferințe pentru 3 zile (perioada 10.09.14- 12.09.14), dotată cu flipchart și proiector;
·        Servicii de alimentare
10.09.14 prânz 15 persoane, 1 pauză de cafea pentru 15 persoane, cina pentru 8 persoane + 15 sticle de apă
11.09.14 prânz pentru 15 persoane, 2 pauze de cafea, cina pentru 8 persoane + 15 sticle de apă
12.09.14 prânz pentru 15 persoane, 1 pauză de cafea + 15 sticle de apă ;
·        Serviciile oferite trebuie să corespundă rigorilor pentru acest tip de servicii;
·       Instituția prestatoare de servicii trebuie sa fie autorizată conform normelor în vigoare, să poată încheia contracte și să emită facturi;
·        Instituția prestatoare de servicii trebuie să posede autorizație;
·        Instituția prestatoare de servicii trebuie să ofere servii cu TVA 0;
·       Instituția prestatoare de servicii trebuie să fie dispusă să dea o declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație frauduloasă față de legile statului și o copie a certificatului de înregistrare fiscală.

Achiziția se va atribui ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deci celei  care va oferi cel mai bun raport calitate-preț.
Oferta va fi transmisă printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022/248393 pînă pe data de 25.08.2014.
Pentru detalii puteți apela la numărul de telefon: 069 236 271

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.