Restabilirea Legăturilor Familiale

Acest program are drept scop reintegrarea familială şi socială a copiilor instituţionalizaţi. Metodologia de lucru aplicată în cadrul programului vizează elaborarea şi  implementarea Planului individualizat de asistenţă pentru fiecare familie bazat pe necesităţile familiei şi ale copilului.
Obiectivele de bază ale programului sunt:
  • Facilitarea integrării sociale şi socializării copilului instituţionalizat;
  • Oferirea suportului familiilor beneficiare pentru reintegrarea treptată a copilului în mediul familial biologic sau extins; 
  •  Responsabilizarea familiei pentru educarea şi îngrijirea propriilor copiii;
  • Promovarea parteneriatelor între CSSCF şi Autorităţile Publice Locale, instituţiile publice şi private din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.În baza acordului de parteneriat semnat între CSSCF şi Gimnaziul - Internat Nr.3 din Chişinău, au fost identificaţi 51 de copii din gimnaziul-internat Nr.3 proveniţi din 32 familii pentru a fi susţinuţi în cadrul programului SAD, finanţat de către Asociaţia „Amici dei Bambini” - Italia.
    Prin intermediul programului de Susţinere la Distanţă, copiii instituţionalizaţi (incluşi în proiect), au fost potriviţi cu susţinători din Italia, prin intermediul Asociaţiei „Amici dei Bambini”, care este un garant în utilizarea eficientă şi corectă a fondurilor venite din partea susţinătorilor. De regulă, aceste fonduri sunt transformate în servicii şi oferite beneficiarilor, conform necesităţilor proprii. 
    Programul își propune nu doar să asigure copiii și/sau familiile acestora cu bunuri materiale, dar și să contribuie la crearea legăturilor de suflet cu susţinătorii. Din experiența proiectelor trecute, s-a demonstrat că acest tip de relație contribuie semnificativ deschiderea spre comunicare, în special în cazul copiilor care au trăit experiența instituționalizării. Având posibilitatea să comunice cu susținătorii lor, copiii sunt mai motivați să se implice în activități și mai responsabili, se simt importanți și apreciați. Or, inclusiv prin intermediul acestei forme de susţinere, dorim să promovăm o modalitate inedită de a-i asigura copilului instituționalizat posibilitatea de a se simţi fericit şi iubit de o familie, chiar şi de la distanţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu