23 sept. 2014


SOLICITARE OFERTĂ SERVICII PENTRU ORGANIZARE ACTIVITĂȚII
6.4- GUSTĂRI PENTRU TINERI LA ÎNTÎLNIRILE PENTRU IMPLEMENTAREA MINIPROIECTELOR  

1.      Proiect: ÎMI PASĂ, MĂ IMPLIC! – cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili
2.      Aplicant:  Fundaţia COTE
3.      Partener (implementator în Republica Moldova) : Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.      Finanţator: Uniunea Europeană - prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
5.      Linie Buget: 6.4. GUSTĂRI PENTRU TINERI LA INTÎLNIRILE PENTRU IMPLEMENTAREA MIMIPROIECTELOR 

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră pentru GUSTĂRI PENTRU TINERI LA ÎNTÎLNIRILE PENTRU  IMPLEMENTAREA MIMIPROIECTELOR.
 
I.CERINȚE:
1.Activitățile se vor desfășura pe parcursul perioadei 22.09.2014-21.01.2015.
2.Numărul de întîlniri este de  5 întîlniri de 5 ori a cîte 6 tineri, adică 150 de porții.
3.Meniul trebuie să fie variat și să conțină:
a)meniul zilei, desert și apa-0,5l sau
b)pizza, desert și apa-0,5l sau
c)sandwich, desert și apă-0,5l.
Meniul trebuie sa fie detaliat și prețul trebuie sa fie individual pentru fiecare categorie din meniul mai sus menționat.
4. Alimentele să fie livrate la oficiul solicitantului.
II.ALTE CERINȚE:
Prestatorul trebuie să fie autorizat conform normelor în vigoare, sa dețină toate licențele cerute de legislația în vigoare, să poată încheia contracte, să emită facturi și sa fie dispus să ofere Beneficiarului o declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație frauduloasă faţă de legile statului și o copie a Certificatului de Inregistrare Fiscală.
III.ATRIBUIRE CONTRACT
Achiziţia se va atribui ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic.

Oferta va fi transmisă printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022 248393 pana pe data de 26.09.2014.

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu