16 feb. 2015

Vă invităm la conferința de presă de închiderea proiectului 
Îmi pasă, mă  implic! - Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili

Marți 17 feb. 2015, ora 10, în Chișinău, la sediul Agenției de presă Info Prim-Neo, Casa Presei, str. Pușkin 22, Chișinău, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie (CSSCF) din Republica Moldova, în calitate de partener al Fundației COTE (Iași, România), anunță încheierea proiectului Îmi pasă, mă  implic! - Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili. Cod proiect: MIS ETC 2011.
www.ma-implic.ro – platformă de comunicare și promovare a implicării tinerilor, schimb de bune practici pentru 26 de profesioniști din 19 instituții, 10 mini-proiecte implementate și peste 60 de tineri cu vârste între 16-21 ani implicați în viața comunității, sunt principalele rezultatele obținute după 14 luni de proiect.
Participanții la eveniment vor avea ocazia să cunoască câțiva dintre tinerii din Chișinău care au conceput și au pus în aplicare 10 soluţii propuse de ei pentru rezolvarea unor probleme din comunitate. Au desfăşurat activităţi de informare, au mobilizat voluntari, au aplicat metode creative (Teatru Forum, flashmob, concursuri), au creat şi au distribuit broşuri şi pliante, au susţinut cursuri şi ateliere, au realizat mici studii, acţiuni de salubrizare şi au organizat evenimente pentru copii sau bătrâni. Dacă adunăm numărul persoanelor şi instituţiilor din Iaşi şi Chişinău participante la activităţi, obţinem cifre impresionante: peste 1519 elevi, 50 profesori, 45 de copii cu nevoi speciale și 25 de părinţi, 134 de bătrâni, 32 de voluntari, 16 şcoli, 6  instituţii de protecţie socială, 1 spital. Putem spune, fără nicio reţinere că aceşti tineri şi-au făcut simţită prezenţa în viaţa comunităţii lor. 

Proiectul a fost finanțat de Uniunea European prin Programul Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, cu suma de 135 000 euro / 576 693 lei și cofinanțat de Fundația COTE si CSSCF cu suma 15 000 euro / 66 541 lei. Detalii privind proiectul puteți obține la numarul de telefon (+373 22) 727890 sau la e-mail ngo.ssccf@gmail.com, persoana de contact: Viorica Matas – Coordonator proiect.

GRANIȚE COMUNE. SOLUȚII COMUNE.
www.ro-ua-md.net
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu