6 mar. 2014

Solicitare oferete pentru servicii de traducere

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.

  
SOLICITARE OFERTĂ SERVICII DE TRADUCERE, INTERPRETARE


1.      Proiect: I CARE, I GET INVOLVED!- Cross-border cooperation for the social inclusion of vulnerable  youth
2.      Aplicant:  Fundaţia COTE
3.      Partener (implementator în Republica Moldova) :      Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.    Finanţator: Uniunea Europeană – prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.

5.      Linie Buget: 5.5.1. – SERVICII DE TRADUCERE, INTERPRETARE

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră, in vederea derulării achiziţiei pentru Servicii de traducere si interpretariat, care trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 • Serviciile de traduceri simple si legalizate se vor realiza din limba română în limba engleză și vor viza documente tehnice, narative și financiare din cadrul proiectului ce vor fi specifice domeniului de activitate al Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, respectiv domeniul social;
 • Oferta de preț trebuie făcută în funcție de numărul de caractere - 2000 caractere cu spaţii pe pagină, distanţa dintre rânduri = 1 rând, caractere utilizate: Times New Roman, mărime 12;
 • Oferta de preț trebuie să includă un preț pentru traducere simplă și unul pentru cea legalizată, precum și estimarea timpului necesar traducerii în funcție de numărul de caractere;
 • Traducerea în mod complet şi adecvat a tuturor documentelor, fără greşeli gramaticale, cu diacritice;
 • Traducerea trebuie să respecte numărul de paragrafe, fraze şi structuri independente din textul-sursă;
 • Este obligatorie certificarea corectitudinii traducerilor prin parafare şi ştampilă pe fiecare filă tradusă;
 • Documentele traduse vor fi predate în format electronic si într-un exemplar original pe suport de hârtie pagină A4, fără costuri suplimentare;
 • Este obligatorie păstrarea confidenţialităţii asupra documentelor traduse;
 • Termene de îndeplinire a serviciilor de traducere: între 3 și 10 zile lucrătoare, în funcţie de volumul comenzii;
 • Biroul de traduceri trebuie sa fie autorizat conform normelor în vigoare, să poată încheia contracte și să emită facturi;
 • Biroul de traduceri trebuie să aibă experiența în traduceri de documente specifice  proiectelor finanțate de Uniunea Europeană (traducătorul să aibă experiență în traducerea documentelor specifice finanțate de Uniunea Europeană care să fie  indicată în CV);
 • Traducătorul trebuie să posede autorizație de traducere;
 • Biroul de traduceri trebuie să ofere servii cu TVA 0;
Biroul de traduceri trebuie să fie dispus să dea o declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație frauduloasă față de legile statului și o copie a certificatului de înregistrare fiscală.
Achiziția se va atribui ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deci ceelei  care va oferi cel mai bun raport calitate-pret.

Oferta va fi transmisa printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022/248393 pana pe data de 17.03.2014.
Pentru detalii puteți apela la numărul de telefon: 069 236 271

Graniţe comune. Soluţii comune.
www.ro-ua-md.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu