6 mar. 2014

Solicitare oferte pentru servicii de transport

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.

Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.


SOLICITARE OFERTĂ PENTRU SERVICII DE TRANSPORT 


1.  Proiect:   I CARE, I GET INVOLVED!- Cross-border cooperation for the social inclusion of vulnerable  youth
2.  Aplicant: Fundaţia COTE
3.  Partener (implementator în Republica Moldova): Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.  Finanţator: Uniunea Europeană - prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
5.  Linie Buget: 2.2.3. – Transport local

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră pentru serviciul de transport pe care îl oferiți care să corespundă următoarelor cerințe:
  • Compania de transport trebuie să dispună de mașini mici pentru deplasarea echipei cît și autovehicule mai mari (de minim 15 locuri) pentru transportul beneficiarilor;
  • Autovehiculele folosite trebuie să respecte cerințele tehnice și de siguranță impuse de legislația în vigoare;
  • Transportarea persoanelor trebuie să fie asigurată în condiții optime de siguranță de către  companie care va pune la dispoziție și șoferul;
  • Compania trebuie să garanteze că șoferii au experiență de condus mai mare de trei ani și nu am fost implicați în accidente rutiere grave;
  • Oferta de preț trebuie să includă doar prețul pentru un km parcurs, respectiv prețul pentru timpul de așteptare, celelalte cheltuieli legate de întreținerea și asigurarea autovehiculelor, reparații in caz de accident, taxe de drum etc. revin în integralitate companiei de transport;

  • Prețul stabilit inițial va rămâne neschimbat pe întreaga durată a contractului, respectiv aproximativ un an de zile.
  • Compania de transport trebuie să fie autorizată conform normelor în vigoare, să poată încheia contracte, să emită facturi unde să fie indicate toate serviciile oferite pe parcursul lunii;
  • Compania de transport trebuie să ofere servii cu TVA 0;
  • Reprezentantul legal al companiei trebuie să fie dispus să dea  o copie a certificatului de înregistrare fiscală și o declarație pe proprie răspundere că firma nu se află într-o situație frauduloasă față de legile statului

Achiziția se va atribui ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deci cea care va oferi cel mai bun raport calitate-pret.Oferta va fi transmisa printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022/ 248 393 pînă pe data de 17.03.2014.

Pentru detalii puteți apela la numărul de telefon: 069 236 271

Graniţe comune. Soluţii comune.

www.ro-ua-md.net

                                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu