13 mai 2014

    Comunicat de presă


Chişinău, 14-16 mai 2014
Seminarul transfrontalier
“Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”

Miercuri, 14 mai, ora 13.00, la Hotelul Codru sala Aida, str. 31 August 1989, nr. 127, Chişinău, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie (CSSCF) din Republica Moldova, anunţă desfășurarea seminarului transfrontalier “Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”. La seminarul care va dura trei zile vor participa 26 de specialiști din domeniul educației și incluziunii sociale a tinerilor vulnerabili din Iași și Chișinău. Scopul seminarului este promovarea bunelor practici în domeniul incluziunii sociale și aducerea la cunoștință importanța abilităților de viață din perspectiva incluziunii sociale a tinerilor vulnerabili.
Seminarul transfrontalier este desfășurat în cadrul proiectului „Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili„.
Proiectul, cu o durata de 14 luni, este implementat de Fundaţia COTE (Iaşi, România) în parteneriat cu Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie (Chișinău, Republica Moldova), finanţat de Uniunea European prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, cu suma de 135 000 euro / 2 401 472 MDL şi cofinanţat de Fundaţia COTE si CSSCF cu suma 15 000 euro / 266 830 MDL.
Îmi pasă, mă implic! vizează creşterea capacităţii tinerilor vulnerabili din zona transfrontalieră România - Moldova de a se implica activ în viaţa comunităţii. Proiectul lansează în rândul tinerilor din Iaşi şi din Chişinău provocarea de a concepe mici proiecte pentru rezolvarea unor probleme din comunitatea în care trăiesc, de a găsi soluţii şi de a le pune în aplicare. 60 de tinerii vulnerabili din zona transfrontalieră au astfel oportunităţi de formare a abilităţilor personale şi sociale, de socializare şi schimb intercultural, care conduc la motivarea şi stimularea responsabilităţii şi implicării creative în societate. De asemenea, proiectul creează oportunităţi pentru schimbul de experienţă şi bune practici pentru 26 de profesionişti din domeniul educaţiei şi incluziunii sociale din Iaşi şi din Chişinău.
Detalii privind proiectul puteţi obţine la numarul de telefon (+373 22) 248 393 sau la e-mail ngo.ssccf@gmail.com, persoana de contact: Viorica Matasa – Coordonator proiect.
GRANIŢE COMUNE. SOLUŢII COMUNE
www.ro-ua-md.net

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu