21 mai 2014

Abilități de viață pentru tineri vulnerabili de pe ambele maluri ale Prutului

În perioada 14-16 mai, la Chişinău, în R. Moldova, s-a desfășurat seminarul transfrontalier „Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”. Scopul acestei activități a fost de a crea un context pentru cunoașterea și promovarea bunelor practici în domeniul incluziunii sociale din cele două țări. Ne-am bucurat de participarea a 26 de specialiști care au  reprezentat 19 instituții din domeniul educației și incluziunii sociale a tinerilor vulnerabili din Iași și Chișinău.
În cadrul seminarului participanții au avut ocazia să cunoască diferențele și asemănările privind  situația tinerilor vulnerabili din România și din Republica Moldova, sa discute despre importanța dezvoltării abilităților de viață la tineri, sa împărtășească din experiența de lucru în elaborarea strategii de dezvoltare a abilităților de viață, în derularea de programe de educație nonformală
Au fost prezentate 7 modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale a tinerilor vulnerabili. În scopul prezentării modelelor de bună practică din Republica Moldova au fost efectuate 4 vizite la instituții de stat și ONG-uri care furnizează servicii sociale. Aceste vizite au oferit un prilej de cunoaștere directă a profesioniștilor, serviciilor și activităților implementate pentru integrarea socială și profesională a tinerilor vulnerabili.
Fie că ne-am regăsit în serviciile derulate de alte instituții și organizații, fie că am înțeles mai bine modul de organizare a sistemului de protecție socială din cele două țări, fie că am aflat informații noi sau abordări diferite, am constatat că tinerii vulnerabili au aceleași nevoi, se confruntă cu aceleași dificultăți, iar profesioniștii sunt puși în fața unor provocări similare.
Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă, generată de dorință de cunoaștere reciprocă și de convingerea comună că dezvoltarea competențelor sociale constituie o componentă centrală a serviciilor de incluziune socială. S-au transmis informații și idei, s-au împărtășit experiențe, s-au creat legături și contacte, s-au creat premise pentru noi colaborări și parteneriate.
S-au transmis informații, s-au împărtășit experiențe, s-au stabilit legături și contacte, s-au creat premise pentru noi colaborări și parteneriate în domeniul educației și serviciilor sociale între organizațiile și instituțiilor din România și din R. Moldova.
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Îmi pasă, mă implic! - Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”. Cod proiect: MIS ETC 2011, proiect implementat de Fundația COTE Iași în parteneriat cu Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie, Chișinău.

Proiectul, implementat în perioada 21 dec. 2013 - 20 feb 2015, este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova, cu suma de 135 000 euro și confinanțat de Fundația COTE și CSSCF cu suma de 15 000 euro.
Granițe comune. Soluții comune.
                                                               www.ro-ua-md.net       
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu