3 iun. 2014

SOLICITARE OFERTĂ PENTRU SERVICII DE ASIGURARE MEDICALĂ 


1.  Proiect: „Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili”.
2.      Implementat de: Fundaţia COTE
3.      Partener: Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.      Finanţator: Uniunea Europeană - prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
5.      Linie Buget: 2.1.8. – Organisational costs for activity 3.3
Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră pentru serviciul de asigurări pe care îl oferiți care să corespundă următoarelor cerințe:
·   Compania de asigurări trebuie să fie autorizată conform normelor în vigoare, să poată încheia contracte, să emită facturi;
·        Compania de asigurări trebuie să ofere servii cu TVA 0;
·        Prețul cu TVA 0 pentru asigurarea medicală a 6 copii și 11 adulți pentru o perioadă de 5 zile – 23 – 27 iunie, 2014 (deplasare în România);
·      Directorul companiei de asigurări trebuie să fie dispus să dea o declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație frauduloasă față de legile statului și să ofere o copie a certificatului de înregistrare fiscală.
Achiziția se va atribui ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deci cea care va oferi cel mai bun raport calitate-pret.

Oferta va fi transmisă printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022/ 248 393 până pe data de 13.06.2014.

Pentru detalii puteți apela la numărul de telefon: 069 236 271

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu