3 iun. 2014


SOLICITARE OFERTĂ PENTRU SERVICII DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL


1.    Proiect:  I CARE, I GET INVOLVED!- Cross-border cooperation for the social inclusion of vulnerable  youth
2.      Implementat de: Fundaţia COTE
3.      Partener: Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie
4.      Finanţator: Uniunea Europeană - prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013
5.      Linie Buget: 2.1.4. – International travel (Chișinău – Iași – Chișinău)
Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie solicită oferta dumneavoastră pentru serviciul de transport internațional (destinația Chișinău – Iași – Chișinău) pe care îl oferiți care să corespundă următoarelor cerințe:
  • Compania de transport trebuie să dispună de microbus pentru deplasarea 17 persoane Chisinau (Republica Moldova) - Iasi (Romania)- 23.06.2014 si Iasi (Romania) - Chisinau (Republica Moldova) - 27.06.2014;
  • Prestatorul va oferi microbuze, cu un număr de locuri conform cerintelor din solicitare, în stare tehnică foarte bună, conform  prevederilor transportului internaţional de pasageri;
  • Transportarea persoanelor trebuie să fie asigurată de către transportul companiei cu șofer;
  • Compania trebuie să garanteze că șoferul are experiență de condus mai mare de trei ani și nu a fost implicat în accidente rutiere grave;
  • Prestatorul se obliga sa puna la dispozitie beneficiarului intreaga capacitate a mijlocului de transport si cele mai bune conditii de transport.
  • În cazul apariției unor defecțiuni, Prestatorul de Servicii se obligă sa pună la dispoziția Beneficiarului un alt mijloc de transport similar și să transporte grupul la destinația convenită. 
·        Oferta de preț trebuie să includă prețul pentru un km parcurs;
·   Compania de transport trebuie să fie autorizată conform normelor în vigoare, să poată încheia contracte, să emită facturi;
·        Compania de transport trebuie să ofere servii cu TVA 0;
·       Directorul companiei de transport trebuie să fie dispus să dea o declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație frauduloasă față de legile statului și o copie a certificatului de înregistrare fiscală.

Achiziția se va atribui ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, deci cea care va oferi cel mai bun raport calitate-pret.

Oferta va fi transmisa printr-un document oficial la adresa de e-mail ngo.ssccf@gmail.com sau prin fax la nr. 022/ 248 393 pînă pe data de 13.06.2014.
Pentru detalii puteți apela la numărul de telefon: 069 236 271

Proiect: Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili.
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Cod proiect: MIS ETC 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu